Box reklamowy
Box reklamowy
2012-01-12 12:08:54

Opinia ZG ZNP oraz KSEiR ZNP

dotycząca projektu ustawy z dnia ………. 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj dalej »
2011-02-23 14:24:18

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

* w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r. w stosunku do 2009 r.; * w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r.; * w sprawie kwoty bazowej w 2010 r.

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018