2010-07-07 10:24:37

Uchwała Nr 7 /2010 ZG ZNP z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Zarządu Głównego ds. Równego Traktowania

Czytaj dalej »
2010-07-07 10:20:06

Uchwała Nr 8 /2010 ZG ZNP z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawach wewnątrzzwiązkowych

Czytaj dalej »
2010-07-07 09:59:59

Stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 8 lutego 2010 r.

w sprawie funkcjonowania bibliotek szkolnych

Czytaj dalej »
2010-07-07 09:48:39

Stanowisko ZG ZNP z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie sposobu realizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela

Czytaj dalej »
2010-07-07 09:42:50

Uchwała Nr 1/2010 ZG ZNP z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Zatrudnienie wg SIO
Płace, stażysta
Pensje i autonomia