2010-07-07 09:37:45

Uchwała Nr 2/2010 ZG ZNP z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie upoważnienia prezesów okręgów do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj dalej »
2010-07-07 09:28:44

Uchwała Nr 3/2010 ZG ZNP z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie Ogólnopolskiego Projektu Historycznego"Pamięć pokoleń"

Czytaj dalej »
2010-07-07 09:15:47

Uchwała Nr 4/2010 ZG ZNP z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawach wewnątrzzwiązkowych

Czytaj dalej »
2010-07-07 09:14:20

Stanowisko ZG ZNP z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

Czytaj dalej »
2010-07-07 09:12:30

Stanowisko ZG ZNP z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie artykułu 30a ustawy Karta Nauczyciela

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Urlopy zdrowotne
Baner 2017
Prezent od Zalewskiej poziom