2016-06-24 13:06:08

Stanowisko ZG ZNP z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

Czytaj dalej »
2016-06-24 13:04:12

Uchwała nr 13/2016 ZG ZNP z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie przyznania tytułów honorowych

Czytaj dalej »
2016-06-24 13:02:17

Uchwała nr 12/2016 ZG ZNP z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie przyznania odznaki Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP

Czytaj dalej »
2016-06-24 13:00:46

Uchwała nr 11/2016 ZG ZNP z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie przyznania Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

likwidacja_KN_1
18.10.2016
Referendum