Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2011-05-23 12:19:54

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza

Dnia 11. września 2010 r. w Kielcach odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, na której dokonano podsumowania minionej kadencji oraz wyboru władz na lata 2010-2014.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomir Broniarz oraz 135 pozostałych delegatów z Oddziałów ZNP. Delegaci niemal jednogłośnie zdecydowali, że Prezesem Okręgu Świętokrzyskiego ZNP ponownie zostanie Kol. Wanda Kołtunowicz.

W tajnym głosowaniu wybrano również: delegatów na Krajowy Zjazd ZNP (Zbigniew Błasiński, Sławomir Broniarz, Elżbieta Drogosz, Krzysztof Hapczyn, Grażyna Nowak, Karolina Orłowska-Carmenate, Lidia Osińska, Krystyna Socha), członków: Zarządu Głównego ZNP (Bożena Jasiowska, Halina Opilska), Głównej Komisji Rewizyjnej (Andrzej Soroka), Zarządu Okręgu (Zbigniew Błasiński, Stanisław Borowiecki, Beata Buła, Dorota Burek, Elżbieta Drogosz, Jarosław Durlej, Stanisław Fidos, Mariola Gałka, Krzysztof Hapczyn, Grażyna Nowak, Karolina Orłowska-Carmenate, Lidia Osińska, Teresa Polak, Krystyna Socha, Andrzej Soroka, Teresa Szymańska, Małgorzata Witek) oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej (Alicja Gos, Ewa Malec, Anna Michalska-Kapsiak, Marcin Parka, Beata Pastuszka, Elżbieta Piotrowska).