Newsletter rejestracja

email
branża

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez ZNP do celów działalności związkowej zgodnie z art.27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, poz.883.

Administratorem danych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie, przy ul Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa. Przetwarzanie danych będzie odbywało się wyłącznie na potrzeby ZNP i służyło realizacji celów statutowych Związku. Zgłaszanie danych do bazy odbywa się na zasadach dobrowolności. Każda osoba, która zgłosiła swoje dane do bazy, ma również prawo do zgłoszenia poprawek.